GEODETA - Wojciech Bryl  530-015-209  wbryl.grupag2@gmail.com
GEODETA - Justyna Bryl    570-661-347  jbryl.grupag2@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi realizacjami oraz referencjami

Uczestniczymy w wielu procesach inwestycyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego,                            w tym głównie na obszarze miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Poniżej zamieszczamy przykładowe realizacje:

Obsługa geodezyjna budowy osiedla mieszkalnego

Obsługa geodezyjna przy budowie osiedla mieszkalnego w Kielcach przy ul. Bernardyńskiej obejmowała okresowe pomiary w ramach postępu prac budowlanych od robót fundamentowych po roboty na kolejnych kondygnacjach obiektu. Sporządzono pomiary kontrolne i inwentaryzacje do odbioru przez Nadzór Budowlany w Kielcach.

Inwentaryzacja powykonawcza budynku mieszkalnego z przyłączami

Zlecenie obejmowało pomiar powykonawczy oraz sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami uzbrojenia terenu: gazowym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej oraz zagospodarowania terenu inwestycji w miejscowości Wola Kopcowa w gminie Masłów.

Obsługa geodezyjna budowy hali magazynowej

Praca geodezyjna dotyczyła pełnej obsługi geodezyjnej budowy hali magazynowej wraz częścią biurową obejmującej wykonanie tyczenia pod roboty żelbetowe i stopy fundamente, tyczenia osi pod montaż kotew fundamentowych, pomiar pionowości i osiowości konstrukcji stalowej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej do odbioru obiektu przez Nadzór Budowlany w Kielcach.

Podział nieruchomości rolnej na działki budowlane

Opracowanie dotyczyło podziału nieruchomości rolnej na nowe działki budowlane pod teren osiedla mieszkalnego wraz z układem dróg wewnętrznych w miejscowości Miedziana Góra pod Kielcami.  W ramach prac wykonano pomiary terenowe i wytyczenie punktów granicznych oraz przygotowano niezbędną dokumentację do Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego.

Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacji sanitarnej

Prace geodezyjna dotyczyła pomiarów powykonawczych i kontrolnych sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej na ul. Dobromyśl i Aleksandrówka w Kielcach. W ramach zlecenia wykonano pomiary sytuacyjne metodą satelitarną oraz wysokościowe metodą niwelacji geometrycznej oraz sporządzono dokumentację do Urzędu Miasta w Kielcach oraz Wodociągów Kieleckich

Obsługa geodezyjna przy realizacji  budynków w zabudowie szeregowej

Prace geodezyjne dotyczyły kompleksowej obsługi geodezyjnej 9-ciu segmentów budynków w zabudowie szeregowej na terenie osiedla mieszkalnego „os. Południowe” w Dyminach pod Kielcami. W ramach pomiarów wykonano wytyczenie budynków na potrzeby realizacji prac budowlanych oraz pomiary kontrolne wraz z inwentaryzacją powykonawczą do odbioru i użytkowania obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja powykonawcza sieci telekomunikacyjnej

Pomiary geodezyjne polegały na pomiarze powykonawczym sieci telekomunikacyjnej i światłowodowej na terenie osiedla Herby, Czarnów i Barwinek w Kielcach na zlecenie firmy ORANGE. Sporządzono kompleksową dokumentację dotycząca przeprowadzonych robót ziemnych i rozmieszczenia studzienek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Tyczenie budynku mieszkalnego

Zlecenie obejmowało wytyczenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do prywatnej inwestycji budowlanej na działce w miejscowości Górno pod Kielcami. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonaliśmy pomiary geodezyjne niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Zgodnie z ustaleniami z kierownikiem budowy i wykonawcą wytyczone zostały punkty główne budynku, osie konstrukcyjne oraz punkty wysokościowe.

Mapa do celów projektowych pod inwestycję nowego osiedla mieszkalnego

Przedmiot opracowania stanowiło wykonanie geodezyjnej mapy do celów projektowych pod teren nowego osiedla budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu w miejscowości Brzeziny na terenie gminy Morawica. W ramach dokumentacji sporządzono mapę geodezyjną obszaru obejmującego kilka hektarów terenów budowlanych na której sporządzony zostanie projekt zagospodarowania terenu osiedla stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pomiary geodezyjne pod uzbrojenie terenów przemysłowych i usługowych

Prace dotyczyły pomiarów geodezyjnych terenów przemysłowych w miejscowości Nowiny na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Aktualny pomiar terenowy i opracowana mapa do celów projektowych posłużą do sporządzenia projektu budowy sieci uzbrojenia terenu i w przyszłości powstania nowych terenów inwestycyjnych pod Kielcami.

Obsługa geodezyjna budowy ekranów akustycznych i zagospodarowania drogi

Zlecenie polegało na pomiarach geodezyjnych przy budowie ekranów akustycznych i barier energochłonnych przy ul. Ściegiennego oraz ul. Krakowskiej w Kielcach. Prace obejmowały wytyczanie projektowanej trasy obiektów, pomiary kontrolne oraz inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej inwestycji dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Tyczenie budynku usługowego i hali magazynowej

Prace geodezyjne dotyczyły wykonania pomiarów rozpoczynających budowę obiektu usługowego wraz z halą magazynową w miejscowości Suków w gminie Daleszyce. W ramach pomiarów wykonano wytyczenie geodezyjne punktów głównych oraz przeniesienie osi konstrukcyjnych poza obrys budowy wraz z reperami wysokościowymi. Na dalszym etapie prace obejmowały pomiary kontrole konstrukcji stalowej.

Tyczenie kompleksu myjni samochodowej wraz z infrastrukturą usługową i techniczną

Prace geodezyjne obejmowały przygotowanie terenu budowy i wytyczenie geodezyjne kompleksu samoobsługowych myjni samochodowych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą usługową w miejscowości Miedziana Góra pod Kielcami. Dla przedmiotowej inwestycji wykonywaliśmy również opracowanie mapy do celów projektowych do projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami naszych zleceniodawców opublikowanych w niezależnych serwisach

 

© grupaG2
Designed by virtualgroup.pl