GEODETA - Wojciech Bryl 530-015-209 wbryl.grupag2@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi realizacjami oraz referencjami

W ubiegłym roku uczestniczyliśmy w 482 procesach inwestycyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym głównie na obszarze miasta Kielce i powiatu kieleckiego. Poniżej zamieszczamy przykładowe realizacje:

Tyczenie budynku mieszkalnego

Zlecenie obejmowało wytyczenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego do prywatnej inwestycji budowlanej na działce w miejscowości Górno pod Kielcami. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonaliśmy pomiary geodezyjne niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Zgodnie z ustaleniami z kierownikiem budowy i wykonawcą wytyczone zostały punkty główne budynku, osie konstrukcyjne oraz punkty wysokościowe.

Mapa do celów projektowych pod inwestycję nowego osiedla mieszkalnego

Przedmiot opracowania stanowiło wykonanie geodezyjnej mapy do celów projektowych pod teren nowego osiedla budynków mieszkalnych wraz z uzbrojeniem terenu w miejscowości Brzeziny na terenie gminy Morawica. W ramach dokumentacji sporządzono mapę geodezyjną obszaru obejmującego kilka hektarów terenów budowlanych na której sporządzony zostanie projekt zagospodarowania terenu osiedla stanowiący podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pomiary geodezyjne pod uzbrojenie terenów przemysłowych i usługowych

Prace dotyczyły pomiarów geodezyjnych terenów przemysłowych w miejscowości Nowiny na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Aktualny pomiar terenowy i opracowana mapa do celów projektowych posłużą do sporządzenia projektu budowy sieci uzbrojenia terenu i w przyszłości powstania nowych terenów inwestycyjnych pod Kielcami.

Obsługa geodezyjna budowy ekranów akustycznych i zagospodarowania drogi

Zlecenie polegało na pomiarach geodezyjnych przy budowie ekranów akustycznych i barier energochłonnych przy ul. Ściegiennego oraz ul. Krakowskiej w Kielcach. Prace obejmowały wytyczanie projektowanej trasy obiektów, pomiary kontrolne oraz inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej inwestycji dla Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Tyczenie budynku usługowego i hali magazynowej

Prace geodezyjne dotyczyły wykonania pomiarów rozpoczynających budowę obiektu usługowego wraz z halą magazynową w miejscowości Suków w gminie Daleszyce. W ramach pomiarów wykonano wytyczenie geodezyjne punktów głównych oraz przeniesienie osi konstrukcyjnych poza obrys budowy wraz z reperami wysokościowymi. Na dalszym etapie prace obejmowały pomiary kontrole konstrukcji stalowej.

Tyczenie kompleksu myjni samochodowej wraz z infrastrukturą usługową i techniczną

Prace geodezyjne obejmowały przygotowanie terenu budowy i wytyczenie geodezyjne kompleksu samoobsługowych myjni samochodowych wraz z uzbrojeniem terenu i infrastrukturą usługową w miejscowości Miedziana Góra pod Kielcami. Dla przedmiotowej inwestycji wykonywaliśmy również opracowanie mapy do celów projektowych do projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami naszych zleceniodawców opublikowanych w niezależnych serwisach

 

© grupaG2
Designed by virtualgroup.pl